Політика конфіденційності


Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку сайт Товариства з обмеженою відповідальністю «Хаскі Менеджмент» (далі Компанія), розташований на доменному імені haski.ua (а також його субдоменах), може отримати про користувача під час використання сайту, його програм та його продуктів.

1. Визначення термінів
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління сайтом, які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають
цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (суб’єкт персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення
(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Компанією, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5. «Сайт Компанії» – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених у мережі Інтернет на доменному імені (за унікальною адресою, URL): haski.ua, а також його субдомени.
1.1.6. «Користувач сайту Компанії» (далі – Користувач) – особа, яка використовує інформацію та матеріали сайту Компанії.
1.1.7. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, що надісланий веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTPзапиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.8. IP-адреса – унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, за допомогою якої Користувач отримує доступ до сайту Компанії.

2. Загальні положення
2.1. Використання сайту Компанії Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Компанії.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується до сайту Компанії. Компанія не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.
2.4. Адміністрація не перевіряє правдивість персональних даних, які надає Користувач.

3. Предмет політики конфіденційності
3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає при використанні сайту Компанії.
3.2. Персональні дані, що дозволено обробляти в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті Компаніїі включають таку
інформацію:
3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail) Користувача;
3.2.4. інформацію про проєкт Користувача (за потреби).

4. Цілі збору персональної інформації користувача
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використати з метою:
4.1.1. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання сайту, надання послуг та обробки запитів та заявок від Користувача.
4.1.2. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
4.1.3. Підтвердження правдивості та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.4. Повідомлення Користувача електронною поштою.
4.1.5. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

5. Способи та терміни обробки персональної інформації
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та у порядку, встановленому законодавством України.
5.3. Адміністрація вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6. Права та обов’язки сторін
6.1. Користувач має право:
6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних при використанні сайту.
6.1.2. Користувач має право на отримання в Адміністрації інформації щодо обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до закону. Користувач має право
вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування чи знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав.
6.2. Адміністрація зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у пункті 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. 5.2 цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в
існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін
7.1. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:
7.1.1. Стала загальновідомою до її втрати чи розголошення.
7.1.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту від Користувача.
7.1.3. Була розголошена за згодою Користувача;
7.4. Була розголошена у порядку, визначеному законодавством.
7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, у тому числі законодавства про рекламу, про захист авторських та суміжних прав, але не обмежуючись
перерахованим.
7.4. Користувач має право поширювати текстові матеріали Компанії (статті, публікації, що знаходяться у вільному публічному доступі на сайті Компанії) за умови, що Користувачем буде
вказане посилання на сайт Компанії.
7.5. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, що відбулися через: використання або неможливість використання сайту або окремих сервісів; несанкціонований доступ до комунікацій Компанії або Користувача; заяви або поведінку будьякої третьої особи на сайті.

8. Додаткові умови
8.1. Адміністрація має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.
8.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті Компанії, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
8.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики онфіденційності слід повідомляти за адресою: office@haski.ua

Add XACKI to home screen