Telegram-blog

Jak cyfrowy bliźniak może zwiększyć efektywność magazynu?

W kontekście magazynu cyfrowy bliźniak może być stworzony w celu reprezentowania fizycznego planowania, zapasów, sprzętu i procesów pracy w magazynie.

Zielony kurs w Europie. Nowe prawo mające na celu rozwój wystarczającej infrastruktury dla alternatywnych paliw.

Osiągnięto historyczne porozumienie, które umożliwi przejście na transport o zerowej emisji dwutlenku węgla i przyczyni się do osiągnięcia celu zmniejszenia czystych emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku.

Сzy możliwa jest unifikacja na kolei?

Językowe zróżnicowanie Europy stało się jedną z głównych przeszkód dla swobodnego poruszania się pociągów nawet wewnątrz samej UE

DHL Parcel i AWL konczą prace nad depaletyzatorem robotycznym

Firma DHL Parcel we współpracy z wiodącym integratorem robotyki AWL kończy pracę nad stworzeniem robota-depaletyzatora, który znacznie ułatwi procesy logistyczne na magazynach.

Kuehne + Nagel planuje zwiększyć swoją część rynku w dziedzinie przewozów lotniczych na Południowym-Wschodzie USA.

Od kwietnia Kuehne + Nagel rozpocznie cotygodniowe międzynarodowe przewozy korzystając z własnego samolotu 747-8F.

5 trendów przyszłego rozwoju urządzeń dla logistyki i transportu

Przemysł logistyczny i transportowy rozwija się szybko dzięki wielkim osiągnięciom w dziedzinie technologii. Oto pięć trendów, które pomogą kształtować przyszłość urządzeń w logistyce i transporcie

DB Schenker zawarł umowę z MSC w celu zapewnienia transportu ładunków morskich o zerowej emisji do atmosfery.

DB Schenker i MSC podpisały umowę na transport co najmniej 30 000 TEU ładunków o zerowej emisji do atmosfery w 2023 roku, co stanowi część procesu dekarbonizacji transportu morskiego.

Najpopularniejsze rozwiązania do automatyzacji magazynu.

Автоматизація фізичного та цифрового складу забезпечує більш ефективну, безпечну та безпомилкову роботу, що збільшує прибуток, захищає працівників та підвищує задоволеність клієнтів.
Розглянемо 6 найпопулярніших рішень для автоматизації складу.

Add XACKI to home screen