Telegram-blog

Walka z przestojami w łańcuchu dostaw

Wzrost handlu elektronicznego stał się kołem ratunkowym dla biznesu i konsumentów przez długi okres ograniczeń i działań związanych z dystansowaniem społecznym.

Zarządzanie zwrotami w e-commerce

W dziedzinie e-commerce zwroty od klientów stanowią poważny problem ze względu na ich ogromne ilości, większe niż w czasach przed dominacją zakupów online.

Zarządzanie zapasami w handlu elektronicznym: problemy i rozwiązania

Skuteczne zarządzanie zapasami staje się coraz bardziej istotne dla biznesu w erze handlu elektronicznego. Dynamiczny wzrost handlu elektronicznego generuje nowe i unikalne wyzwania, które komplikują zarządzanie zapasami dla firm sprzedających przez internet.

Inteligentne przewozy kolejowe: 3 kluczowe kierunki poprawy efektywności

Istnieją trzy możliwości optymalizacji przewozów kolejowych, które często są niedoceniane: widoczność nadchodzących pustych pociągów, szacowany czas przyjazdu (ETA) oraz analiza cykli/opróźnień.

Lekcje logistyki wojskowej, które Ukraina dała światu

Z logistyki wojennej na Ukrainie można wyciągnąć wiele lekcji. Wiele z nich dotyczy tego, jak musimy dostosować się do nowoczesnej wojny i jak przygotować gospodarkę na ewentualne problemy.

Guess planuje zmniejszyć zapasy o 10% w tym roku

Marka odzieżowa Guess redukuje poziom zapasów poprzez przyspieszenie łańcucha dostaw oraz wprowadzenie nowych systemów planowania i dystrybucji.

Jak odnieść sukces w globalnym środowisku handlowym

Współpraca i tworzenie sieci w globalnym środowisku handlowym mają kluczowe znaczenie dla pokonania skomplikowanych międzynarodowych relacji i dynamiki łańcuchów dostaw, a także kształtują drogę do zrównoważonego wzrostu i dobrobytu.

Logistyka wojskowa i jej wpływ na współczesne konflikty

Łańcuchy dostaw rozwijają się tam, gdzie istnieje popyt. Logistyka wojskowa określa, jak wojska rozmieszczają się, poruszają i zmieniają skalę oraz zakres zadań. Łańcuchy dostaw stanowią stałe przejawienie potęgi militarnego.

Czy uda się Unii Europejskiej sfinansować eksport ukraińskiego zboża?

Po załamaniu „Zielonego Kursu” główny nacisk ukraińskiego rolnictwa wraca na transport kolejowy i rzeczny jako środek wspierania eksportu zboża.

Historia rozwoju firmy „Haski Management”

W początkowej części lipca firma „Haski Menadżment” świętowała swoje 15-lecie. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i chcemy podzielić się historią naszego rozwoju od momentu powstania do dzisiaj.

Add XACKI to home screen