Jak składkowi pracownicy podchodzą do automatyzacji magazynów?

Globalny rynek automatyzacji magazynów szacuje się na około 15 miliardów dolarów. Automatyzacja odnosi się do programowanych maszyn, które zbierają, sortują i umieszczają produkty na półkach, oraz narzędzi opartych na czujnikach i sztucznej inteligencji, które ułatwiają zadania dla pracowników magazynowych. Oczekuje się, że ta kwota podwoi się w ciągu kolejnych czterech lat, ponieważ liderzy łańcucha dostaw uważają automatyzację magazynu za jedno z głównych priorytetów inwestycji cyfrowych. Jasne jest, że branża ma duży potencjał wzrostu. Ale co to oznacza dla milionów pracowników, którzy obecnie pracują na magazynach na całym świecie?

Podejście pracowników magazynowych do automatyzacji magazynów

Badania pokazują, że ogólnie opinie pracowników są w przybliżeniu w stosunku 40% negatywnych i 60% pozytywnych. Z negatywnej strony pracownicy martwią się o utratę pracy, brak zasobów do nauki i jak poradzić sobie z przestojami lub błędami wynikającymi z awarii technicznych. Z pozytywnej strony pracownicy wyrażają optymizm co do tego, że automatyzacja sprawi, że ich praca będzie bardziej bezpieczna, zwiększy produktywność i poprawi jakość ich pracy.

Obawy związane z automatyzacją:

  1. Strach przed utratą pracy
  2. Niewystarczające doświadczenie w pracy
  3. Awarie techniczne

Istnieją również powody do optymizmu:

  1. Zwiększone bezpieczeństwo
  2. Zwiększona prędkość i efektywność
  3. Wyższa jakość pracy

Jasne jest, że automatyzacja operacji magazynowych może rzeczywiście pozytywnie wpłynąć na pracowników, ale nie bez wad. Zidentyfikowaliśmy kilka strategii, które pomogą pracodawcom lepiej wspierać swoich pracowników, jednocześnie czerpiąc korzyści z automatyzacji.

Wyróżnij możliwości rozwoju przy automatyzacji magazynów

Jednym z głównych obaw jest to, że automatyzacja może pozbawić pracowników pracy. Aby poradzić sobie z tą obawą i podkreślić jej pozytywny aspekt, pracodawcy powinni aktywnie rozwijać możliwości wzrostu. Ważne jest również zapewnienie pracownikom narzędzi i informacji niezbędnych do wykorzystania tych możliwości.

Na przykład niektóre firmy otworzyły centra szkoleniowe, aby pomóc nowym pracownikom magazynowym rozwijać się w swoich obecnych stanowiskach i zapewnić możliwości rozwoju zawodowego. Ważne jest podkreślenie, że te programy szkoleniowe mają na celu nie tylko dostarczenie zasobów – one pokazują możliwość rzeczywistego wzrostu. Oznacza to nie tylko zachęcanie do udziału pracowników, ale również zapewnienie, że znaczna część nowych pracowników faktycznie awansuje na wyższe stanowiska kierownicze.

Przeprowadź szkolenie dla pracowników magazynu

Aby pracownicy i menedżerowie czuli się komfortowo z zautomatyzowanymi technologiami, programy szkoleniowe muszą wyjść poza proste filmy instruktażowe lub lekcje w sali i zamiast tego oferować praktyczne zajęcia i symulacje dotyczące zarządzania tymi maszynami.

Na przykład FedEx wykorzystuje symulacje VR oraz programy szkoleniowe do szkolenia tysięcy swoich pracowników magazynowych, umożliwiając im wykonywanie skomplikowanych zadań jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Programy te mają na celu poprawę bezpieczeństwa i pewności siebie pracowników oraz znacznie zmniejszenie rotacji kadry.

Kontynuuj inwestowanie w bezpieczeństwo

Największą zaletą automatyzacji jest jej zdolność do poprawy bezpieczeństwa. Jednak nawet jeśli te nowe narzędzia mogą zapewnić bezpieczniejsze miejsce pracy, nie oznacza to, że pracodawcy powinni przestać inwestować w dalsze ulepszenia. Roboty pomocnicze mogą znacznie zmniejszyć obciążenie ciała ludzkiego, ale nie rozwiązują wszystkich problemów. W wielu przypadkach wciąż oczekuje się, że ludzie będą wykonywać wiele ciężkich prac, takich jak podnoszenie przedmiotów. Dlatego pracodawcy powinni zapewnić jak najbardziej bezpieczne i zdrowe miejsce pracy.

Jednym z rozwiązań jest poszukiwanie dodatkowych rozwiązań technologicznych. Niektóre magazyny i zakłady produkcyjne zaczęły dostarczać swoim pracownikom egzoszkielety, które pomagają w ruchu, zmniejszając ryzyko urazów fizycznych lub nadmiernego zmęczenia.

Jednak nawet bez zaawansowanych technologii pracodawcy mogą wiele zrobić, aby poprawić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Mniej skutecznymi, ale nadal ważnymi strategiami mogą być proste działania, takie jak zatrudnianie odpowiedniej liczby sprzątaczy na piętrze magazynu, aby zapewnić stałą higienę na miejscu pracy, wyznaczanie wyraźnych wskaźników wokół niebezpiecznego sprzętu lub tworzenie systemów wspierających aktywną współpracę kierownictwa z pracownikami na miejscu pracy w celu wykrywania i usuwania usterek.

Automatyzacja magazynu ma na celu ułatwienie pracy ludzi, a nie całkowite ich zastąpienie

W dzisiejszych warunkach praca magazynowa stała się fundamentem światowej gospodarki bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to ważne zadanie, ale może być trudne dla pracowników, zwłaszcza w kontekście wprowadzania automatyzowanych technologii, które przynoszą nowe problemy i niepewność.

Jednak te technologie mogą znacznie poprawić warunki pracy, umożliwiając pracodawcom oferowanie bardziej bezpiecznego i produktywnego doświadczenia pracy. Mimo to pracownicy poważnie martwią się, w jaki sposób te nowe narzędzia mogą zagrażać ich bezpieczeństwu w pracy oraz czy otrzymają odpowiednie szkolenie w zakresie skutecznego i bezpiecznego współdziałania z robotami i kolegami.

Podczas planowania przyszłości organizacji należy zmierzyć się z obawami pracowników. Ponadto, powinni oni skupić się na ich pozytywnych stronach. Pracując nad tworzeniem bezpiecznych, produktywnych miejsc pracy i realnych możliwościach rozwoju.

Także do przeczytania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Add XACKI to home screen