Motywacja pracowników magazynowych

Motywacja pracowników magazynowych: Trzy lata temu problem braku siły roboczej dominował w sektorze magazynowym, a problemy z zatrudnieniem pracowników magazynowych budziły ogólne niepokój. Ale sytuacja się zmieniła. Dziś głównym zadaniem jest zatrzymanie pracowników. Stały odpływ powoduje koszty związane z rekrutacją i wprowadzeniem na stanowisko. Wyczerpuje również zasoby zarządzania, stawia pod znakiem zapytania relacje z klientami z powodu przerw w obsłudze. I rzuca cień na reputację pracodawcy w lokalnej społeczności, zagrażając przyszłym wysiłkom w zakresie rekrutacji personelu.

Sposoby motywacji pracowników

Chociaż premie za przyciąganie były przelotną tendencją, typową dla 2021 roku, obecne strategie są bardziej skomplikowane. Pracodawcy tworzą korzyści, oferując szkolenia, praktyki zawodowe i możliwości rozwoju kariery. Środowisko pracy jest czyste, dobrze oświetlone i przyjemne, grafik zmian jest elastyczny, a uniform jest ładny i wygodny. Proste gesty wdzięczności, takie jak wprowadzenie programów uznania dla kolegów i przeprowadzanie ankiet o zaangażowaniu, stały się powszechnym zjawiskiem. Aktywne wsłuchanie się w swoich pracowników pozwala firmom odkryć potencjał inicjatyw, które w przeciwnym razie można by uznać za sztuczki. Poprawia się stan stołówek i łazienek. Na niektórych nowoczesnych magazynach są nawet takie udogodnienia, jak kaplice, sale sportowe i żłobki. To wzmacnia ideę, że pracownicy są doceniani. Oddzielnie te zmiany mogą wydawać się nieznaczące, ale w sumie pozwalają firmom rozwijać specjalną kulturę pracy, która odróżnia je od sąsiednich pracodawców.

Wynagrodzenie pracowników magazynowych

Wynagrodzenie ma także kluczowe znaczenie i powinno być sprawiedliwe i dokładne. W ciągu trzech lat, od 2018 do 2021 roku, minimalne wynagrodzenie w kraju wzrosło; a w ciągu trzech lat, od 2021 do 2024 roku, wzrosło o kolejne 28%. Tempo wzrostu podwoiło się, co odzwierciedla kryzys kosztów życia w naszej gospodarce i związek między cenami a pensjami. Choć szerokie społeczeństwo może kiedyś wierzyć w magiczne łańcuchy dostaw, które działają za darmo, nasz status kluczowego pracownika w czasie pandemii stał się niepokojącym sygnałem. Teraz społeczeństwo zaczyna zdawać sobie sprawę, że doskonały poziom obsługi i szybkość dostawy mogą być osiągnięte zrównoważenie tylko wtedy, gdy ludzie będą godziwie wynagradzani.

Zewnętrzni dostawcy usług logistycznych mogą próbować przenieść rosnące koszty siły roboczej na swoich klientów, ale na konkurencyjnym rynku, charakteryzującym się zwiększoną dostępnością powierzchni magazynowych, można uzyskać konkurencyjną przewagę, sprawiając, że nasza obecna siła robocza będzie bardziej rentowna. Stałe doskonalenie procesów, wykorzystanie analizy danych i wdrożenie automatyzacji mogą prowadzić do zwiększenia efektywności. Gwarantując, że uzyskamy maksymalne korzyści z osób, które zatrudniamy. Biorąc pod uwagę ukryte koszty rotacji personelu, utrzymanie staje się kluczowym czynnikiem.

Mimo że roboty nieuchronnie przenikają do świata magazynowego, doszliśmy do wniosku, że zależność naszego sektora od ludzi zostanie zachowana.

Także do przeczytania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Add XACKI to home screen