Wyniki roku 2023 dla logistyki na Ukrainie

Biznes logistyczny określił Top-3 wyzwań roku 2023 – wzrost kosztów, braki kadrowe i blokowanie żeglugi. Takie są wyniki badania Infrastrukturalny Indeks 2023 przeprowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Biznesu we współpracy z kancelariami prawnymi Arzinger i Sayenko Kharenko.

Wyzwania 2023 roku dla logistyki

Większość respondentów, a mianowicie 84% firm, jest gotowa wznowić logistykę morską po odblokowaniu portów, przy czym większość jest gotowa zrobić to możliwie najszybciej. Jednocześnie 29% twierdzi, że do tego będzie potrzebne dodatkowe finansowanie, w tym wsparcie państwa. Konkretnie chodzi o konieczność finansowania odbudowy uszkodzonej infrastruktury portowej i kolejowej.

Najbardziej aktualnymi projektami inwestycyjnymi w Europie i na Ukrainie dla rynku logistyki drugi rok z rzędu respondenci wymienili:

  • rozwój dróg samochodowych łączących Ukrainę i UE (zgadza się z tym 66% respondentów),
  • rozwój eurokorytarzy na terenie Ukrainy (62% respondentów),
  • budowa strategicznych uniwersalnych hubów transportowych na Ukrainie (61%).

W ciągu ostatniego roku odsetek respondentów uważających rozwijanie sieci strategicznych uniwersalnych hubów transportowych w zachodnich regionach Ukrainy za konieczne, które mogą stanowić rezerwę mocy, spadł z 79% do 70%. Jednocześnie 26% uważa, że będzie to nadmierny wydatek po wznowieniu żeglugi na Morzu Czarnym.

Podobnie, odsetek osób uważających za zasadne rozwijanie projektów związanych z rozbudową infrastruktury transportowej (terminale morskie, kolej) krajów sąsiadujących z Ukrainą za pomocą inwestycji ukraińskich spadł z 76% do 61%. Obecnie 36% uważa, że taka infrastruktura będzie zbędna i nieopłacalna po otwarciu portów.

Prawie połowa respondentów (46%) uważa prywatyzację portowych terminali w czasie wojny za uzasadnioną. Spośród nich 53% uważa, że warto zwiększyć liczbę istniejących obiektów prywatyzacji za pomocą innych aktywów portowych. Najbardziej skutecznym podejściem do prywatyzacji aktywów portowych 52% respondentów uznało prywatyzację obiektową (terminową), w ramach której poszczególne terminale portu mogą stanowić odrębne obiekty prywatyzacji.

Priorytetowymi kierunkami rozwoju w dziedzinie infrastruktury drogowej eksperci uważają:

  • zwiększenie przepustowości punktów kontroli na granicy (78% respondentów),
  • rozwój dróg samochodowych w ramach projektu Trans-europejskiej Sieci Transportowej TEN — T (73%),
  • wprowadzenie międzynarodowych standardów w budowie dróg – FIDIC, niezależni inżynierowie, i podobne (46%).

Dla stabilizacji rynku przewozów i logistyki zdaniem biznesu władze powinny skupić się na odblokowaniu morskich przewozów handlowych i otwarciu ukraińskich portów dla wszystkich rodzajów ładunków, zapewnieniu ubezpieczenia ryzyka dla inwestorów, a także budowie i modernizacji linii kolejowych w kierunku granicy z UE i portów dunajskich.

Także do przeczytania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Add XACKI to home screen