Przejrzystość i widoczność zapasów

Nasz nowy artykuł dotyczy transparentności zapasów, co stanowi istotną przeszkodę dla wielu przedsiębiorstw e-commerce. Widoczność zapasów zawsze była problemem dla operatorów łańcuchów dostaw. Dla nowoczesnych firm, w których produkty przechodzą przez wiele kanałów i często zależą od skomplikowanych łańcuchów dostaw, staje się to jeszcze trudniejsze.

Typowe problemy w tej dziedzinie obejmują:

  1. Zapewnienie, że zmiany w poziomie zapasów nie pozostaną niezauważone.
  2. Aktualizacja technologii cyfrowych w celu zapewnienia aktualizacji zapasów w czasie rzeczywistym.
  3. Osiągnięcie przejrzystości tam, gdzie wciąż używane są procesy ręczne.
  4. Śledzenie zapasów w kilku aplikacjach biznesowych IT, takich jak platformy ERP, CRM i SCM.

Widoczność zapasów: SI – to klucz

Nie istnieje żywotna alternatywa dla wykorzystania technologii w celu zapewnienia transparentności zapasów. Oznacza to, że związane z tym koszty, zdobycie umiejętności i stopniowy proces rozwiązywania problemów integracji są nieuniknionymi potrzebami.

Jednak istnieją jeszcze jeden lub dwa elementy sztucznej inteligencji, których ulepszenie może ułatwić rozwiązanie niektórych zadań z zakresu SI. Niestandardowe procesy są wrogiem zarządzania zapasami opartymi na technologiach. To wyjaśnia obecność standaryzacji procesów jako nieodłącznego elementu w dużych projektach wdrożenia SI.

Jeśli twoja firma nie decyduje się na znaczącą rewizję technologii wymiany komunikatów natychmiastowych, warto rozpocząć standaryzowanie procesów wymiany komunikatów natychmiastowych. Taka inicjatywa pomoże zidentyfikować i wyeliminować słabe punkty procesów. Zwiększyć efektywność i zminimalizować terminy i koszty kolejnych wdrożeń systemów oraz wysiłków integracyjnych.

Widoczność zapasów w magazynie

Wraz ze standaryzacją procesów optymalizacja planowania magazynu może poprawić widoczność zapasów w twoich magazynach. Ułatwić uzyskanie przejrzystości podczas kolejnych ulepszeń technologicznych.

W pełni zoptymalizowany magazyn sprawia, że procesy takie jak rozmieszczanie, liczenie i kompletowanie stają się bardziej efektywne i zmniejsza ryzyko błędów. Wielu menedżerów SI jest zdumionych tym, w jaki sposób planowanie ich magazynów wpływa na efektywność i przejrzystość. A także na istotne poprawki, które zauważają po optymalizacji.

Standaryzacja procesów wymiany komunikatów natychmiastowych i optymalizacja planowania magazynu stanowią solidną podstawę poprawy transparentności. Za pomocą modernizacji i integracji SI, wspierają bardziej efektywne zarządzanie zapasami jako całością.

Problemy to szanse, nawet w zarządzaniu zapasami w e-commerce

Problemy z zapasami w handlu elektronicznym są jednymi z najtrudniejszych do rozwiązania przez menedżerów zapasów. Ponieważ wiele firm boryka się z nimi, rozwiązanie któregokolwiek z nich może dać twojej firmie dodatkową przewagę konkurencyjną.

Co więcej, te problemy negatywnie wpływają na efektywność handlu elektronicznego, dlatego też przedsiębiorcy powinni je rozwiązywać, o ile to możliwe.

Także do przeczytania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Add XACKI to home screen