Polski rynek pracy. Czy udało się zaadaptować na nim obywatelom Ukrainy?

Fala migrantów z Ukrainy stała nie tylko wyzwaniem dla polskiego systemu pomocy , a także i nadzieją dla rynku pracy . Przez rok od początku wojny można przeanalizować na ile ukraincy wlali się do procesu roboczego.
Po 24 lutym z Ukrainy do Polski przyjechało ponad 8,5 miliona uchodzców, a opuściło Polskę ponad 6,7 miliona obywateli Ukrainy.

Statystyka świadczy o tym że większość uchodzców szuka w Polsce tylko chwilowego schronienia . Chociaż, jak zaznaczają , w 2022 roku numer Pesel otrzymało 1,5 miliona obywateli Ukrainy , co świadczy o tym że planują pozostać w Polsce dłużej.

«Ludzie zainteresowani stabilnością oraz normalnymi godzinami pracy»

Zaznacza Wojciech Rybicki dyrektor z rozwoju biznesowego Leasing Team Group. Dodaje on że na dzień dzisiejszy dominującą umową zatrudnienia jest umowa zlecenia zwłaszcza w pracach związanych z produkcją, logistyką i handlem.

W poszukiwaniu stabilności

Według danych Ministerstwa Pracy do grudnia 2022 roku w Polsce legalnie zatrudniono ponad 766 tysięcy migrantów. Ukraincy byłi większością jeszcze do początku wojny. Dzięki korekcie przepisu o cudzoziemcach zatrudnienie ukrainców zrobiło się łatwiejsze.

«Gdyby nie wojna być może niektórzy fachowcy IT, inżynierzy, lekarze czy nauczyciele nigdy bym nie opuścili kraju».

Mówi Tomasz Bogdiewicz generalny dyrektor Gremi Personel .Zaznacza on że dzisiaj stan ukrainców jest inny niż pod koniec lutego . Z przyczyn ekonomiczych ludzie się zgadzali na każdą pracę. Z jej pomocą zyskali oni na czasie żeby zaadaptować się do polskiej rzeczywistośći. Coraz więcej migrantów wraca do pracy w swoim zawodzie.

Znajomość języka-to klucz

Jeżeli dla prac fizycznych język nie jest ważny to w przypadku prac wymagajacych wysokich kwalifikacji sytuacja wygląda inaczej i to jest przyczyna braku specjalistów.

Bariera językowa świadczy o tym , że tylko mała ilość obywateli Ukrainy pracuje na stanowisku odpowiadajacym ich kompetencją.

Katarzyna Szostakiewicz ekspert rynku pracy i szefowa działu rekrutacji cudzoziemców w Manpower , zwraca uwagę na to , że uchodcy tylko częściowo wypełnili luki na polskim rynku prac

«Uchodzcy to w większości kobiety z dziećmi, które zgodnie z prawem nie mogą podejmować ciężkiej pracy . Osoby które wcześniej przyjeżdżały do pracy były gotowe podjąć niemal każdą pracę, a w przypadku kobiet z dziećmi wybierają one pracę dorywczą lub pracę na jedną lub dwie zmiany .Ważna jest także opieka nad dziećmi a to nie jest takie proste.».

Wykonano dużo pracy w sprawie legalizacji żeby ułatwić cudzoziemcom pracę zgadną z ich kwalifikacjami. Dotyczy to zasad obowiązujących od 30 grudnia 2020 roku , które pozwalają podjąć pracę w polskim systemie opieki zdrowotnej na nowych prostszych zasadach.

Lekarze , dentyści, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni zostali objęci specjalną ustawą. Prawo zostalo zastosowane po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Wynik:ponad 2 tysięcy zagranicznego personelu medycznego połowa z nich to ukraińcy.

Także na rynku istnieje tendencja że ludzie podejmują pracę w swoim zawodzie ale na niszym poziomie- mówi Agnieszka Pietrasik , dyrektor generalny Hays Poland. Ona podaję przykład księgowych pracujących jako asystentci finansowi w Polsce. Takie rozwiązanie dla nich jest chwilowe dopóki uczą się oni języka polskiego i poznają otoczenie biznesowe i Prawo.

Z myślą o powrocie

Agencja zatrudnienia OTTO Work Force Central Europe postanowiła sprawdzić jak sami ukraincy oceniają dzisiaj zatrudnienie w Polsce . 79% ankietowanych twierdzi że są zadowoleni że swojej pracy, dla 60% separacja z rodziną jest najtrudniejszą rzeczą w codziennym życiu. 49% zamierza wrócić na Ukrainę tylko gdy skończy się wojna.

Nowo opublikowane wyniki pokazują również że 40% ankietowanych oczekiwało większego wsparcia że strony Państwa w nauce języka polskiego , ponieważ bariera językowa jest największą przeszkodą

Ekspert ds.pracy opisuje, że dzisiaj istnieją 2 grupy uchodców które przyjeżdżają tu z prośbą o pomoc w zatrudnieniu. Do pierwszej grupy należą kandydaci które szukają pracy dorywczej .Wierzą, że gdy sytuacja na wschodniej granicy się uspokoi , będą mogli odbudować swoje życie w domu . Przede wszystkim migranci oczekują zakwaterowania z całą rodziną oraz wsparcia socjalnego , które zapewni im pobyt w Polsce.
Druga grupa stanowią uchodżcy , którzy zdecydowali się zostać w Polsce i chcą osiągnąć status socjalny podobny do tego który mieli w domu. Większość oczekują możliwośći dalszego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji np.zdobycie nowej kwalifikacji technicznej.

Tomasz Dudek dyrektor OTTO Work Force Central Europe, zaznacza że uchodżcą na rynku pracy pomagali przyjaciele ta rodzina , które wcześniej pracowali w Polsce . 44% osób znalazło pracę z polecenia przez rodzine .
W związku z konfliktem na Ukrainie na polskim rynku pracy odczuwalny jest niedobór pracowników, głównie w zawodach męskich wymagających siły fizycznej lub specjalnych kwalifikacji. Najbardziej poszukiwani byli operatorzy wózka widłowego i zbieracze zamówien, a te luki nie zostały wypełnione.

Z tym zgadza się Daniel Sola dyrektor projektów międzynarodowych w agencji pracy Trenkwalder/

Musimy pamiętać że przed rozpoczęciem wojny emigracja z Ukrainy była tylko w związku z poszukiwaniem pracy”. Do Polski przyjeżdżali mężczyźni i doskonale wpisywali się w zapotrzebowanie np. w produkcji lub logistyce. Po 24 lutym były to wyłącznie kobiety, dzieci i osoby starsze. Nie wszystkie miejsca pracy zajmowane przez mężczyzn mogą być dostosowane dla kobiet . Dotyczy to prac które wymagają podnoszenia ciężarów i wysiłku fizycznego . Agencja Trenkwalder wprowadziła program profesjonalnej aktywizacji zawodowej dla kobiet z Ukrainy pod nazwą «Kobiety na wózkach widłowych». Oferuje on darmowe szkolenie kwalifikujące dla operatora wózka widłowego (UDT) oraz oferuje zatrudnienie u swoich partnerów biznesowych».

Ukraińskie firmy w Polsce

Coraz więcej ukraińskich firm otwiera się w Polsce. Na koniec 2022 roku zarejestrowano ponad 10 tysięcy takich przedsiębiorstw . Zwiększa to zapotrzebowanie na specjalistów że znajomością języka ukraińskiego .
Kanał 24 podaję listę ukraińskich firm które obecnie poszukują pracowników w Polsce:

1) Nova Poshta
2) Rozetka
3)Haski Management
4) Monobank
5)Dija.Biznes
6)Ukraiński Katolicki Instytut
7) Przedsiębiorstwo Państwowe „Dokument”
8) Sieć GastroFamily (Białe nalewki , BPS, Mushlya )
9) Chornomorka
10) Galya Baluwana
11)Pijana wiśnia
12) Gaga
13) Trzy miedwiedzi
14) Limo
15) Spell Chocolate
16) Firma budowlana Eurodom ( Nova ta inne )

Ukraincy w Polsce chcą pracować z ukraińskimi firmami że względu na przebywanie w znanym srodowisku językowym. Ponadto jest to szansa na zdobycie godnego stanowiska pracy beż znajomości języka polskiego z kwalifikacjami nie niszymi niż na Ukrainie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Add XACKI to home screen